GDPR

Ochrana osobních údajů

Pokud se ke mně objednáváte na masáže, chcete si zakoupit dárkový poukaz, nebo mě jinak kontaktujete přes mé webové stránky, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce

Správcem Vašich osobních údajů jsem já, Ing. Petr Janovský, sídlem Charvatská 1439/32, 612 00 Brno, IČO 09377948. Jakožto správce určuji, jak budou osobní údaje zpracovány, za jakým účelem, jak dlouho budou uchovány a případně vybírám další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Provozuji webovou stránku www.masazepetr.cz a kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese petr@masazepetr.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami poskytnete. Jedná se především o jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, méně často také korespondenční adresa, účetní a platební údaje jako fakturační adresa, IČO, DIČ a číslo účtu.

Tyto údaje potřebuji k následujícím účelům:

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail nebo telefon nezbytně potřebuji, abych si s Vámi domluvil termín masáže, zaslal bližší informace ke koupi dárkového poukazu apod. Korespondenční adresu potřebuji pro zaslání např. dárkového poukazu.

Vedení účetnictví

Vaše osobní a fakturační údaje potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing

Vaše osobní údaje jméno a e-mail příležitostně využívám za účelem přímého marketingu – zaslání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládám, že vás novinky ode mě zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Nejste-li mým zákazníkem, zasílám vám novinky na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. V obou případech můžete svůj souhlas odvolat pomocí odhlašovacího e-mailu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše data, jako by byla moje vlastní. Udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já a bez vašeho souhlasu je neposkytuji třetím osobám. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva a souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu petr@masazepetr.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z novinek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

E-maily s novinkami Vám zasílám, jste-li mým zákazníkem, na základě svého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. A vy máte právo se kdykoliv ze zasílání novinek a obchodních sdělení odhlásit, a to pomocí odhlašovacího e-mailu.